ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ…»

0 Posted by - 08/02/2016 - ΔΙΑΦΟΡΑ

Εν όψη της γιορτής των ερωτευμένων στο τέλος της εβδομάδας, ξεκινάμε έναν διαγωνισμό που θα κληρώσει μια φωτογράφηση με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας για την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου! Μια όμορφη εμπειρία κι ένα ξεχωριστό δώρο για να γιορτάσετε με όμορφα στιγμιότυπα τον έρωτά σας την ημέρα αυτή έξω από τα τετριμμένα!

O διαγωνισμός θα τρέξει στο facebook και στο instagram με τον εξής τρόπο:

  1. Κάντε like στη σελίδα του Arte di tre στο Facebook ή follow στο Instagram
  2. Κάντε κοινοποίηση την φωτογραφία του διαγωνισμού συνεχίζοντας την φραση «Ερωτας είναι όταν…» (για το facebook) ή/και
  3. Σχολιάστε την φωτογραφία του διαγωνισμού συνεχίζοντας την φράση «Ερωτας είναι όταν…» και κάντε tag έναν/μια  φίλο/φίλη σας (για το instagram)

Η κλήρωση και η ανακοίνωση του τυχερού ζυεγαριού θα γίνει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου με σχετική δημοσίευση στο διαδίκτυο! Υπάρχει το δικαίωμα συμμετοχής και στους δύο διαγωνισμούς! Η φωτογράφηση μπορεί να γίνει με επιλογή του ζευγαριού είτε στο στούντιο είτε σε εξωτερικό χώρο αλλά όχι εκτός Θεσσαλονίκης.

Όροι διαγωνισμού-συμμετοχής:

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία Αrte Di Tre (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Έρωτας είναι…» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Arte Di tr3», www.facebook.com/arteditre και https://www.instagram.com/arteditr3/
2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό όσοι έχουν ηλικία άνω των 18χρονών και διανέμουν στην Θεσσαλονίκη καθότι η φωτογράφηση προβλέπεται να γίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης που είναι και η έδρα της εταιρίας. Δεν καλύπτονται έξοδα μετακίνησης.
3.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 08/02/2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»),έως και τις 12/02/2016, ώρα 17:00 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
4.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα www.facebook.com, comment & share στο ποστ του διαγωνισμού ή/και follow στον λογαριασμό instagram https://www.instagram.com/arteditr3/. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
5.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1(ένας/μία) τυχερός/ή νικητής/τρια θα κερδίσει μία «φωτογράφηση ζευγαριού».
Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
6.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία κλήρωσης.
7.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.
8.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
9.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (www.facebook.com/arteditre).
10.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.
11.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
12.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
13.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

No comments