20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ

0 Posted by - 20/08/2015 - ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ -20 ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ

Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που το όραμα εννέα επιστημόνων από το χώρο της υγείας και παιδείας έγινε πραγματικότητα και δημιουργήθηκε η Μέριμνα στην Αθήνα. Βασικές αξίες που διέπουν το έργο της Μέριμνας είναι η προσφορά, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, ο διάλογος, η ισότητα. Αξίες που δίνουν νόημα στη Ζωή αλλά και συνδέουν τη Μέριμνα με όλους όσοι μας στήριξαν, εμπιστεύτηκαν και προσέφεραν στα 20 αυτά χρόνια λειτουργίας μας.
Με αφορμή τα γενέθλια της Μέριμνας οργανώσαμε ως Σ.Κ. στη Θεσσαλονίκη μία δράση που την ονομάζουμε « 20 χρόνια Μέριμνα- 20 αξίες Ζωής». Σημαντική είναι η συνδρομή και παρουσία 20 ανθρώπων αναγνωρίσιμων, από διαφορετικούς χώρους οι οποίοι «μιλούν» με τον δικό τους τρόπο για τις σημαντικές αξίες που δίνουν νόημα στη Ζωή.

Η δράση δημοσιεύτηκε στο περιοδικό CLOSE-UP. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. 

No comments