ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Τζουλιάνα Καριπίδου – Γεωργιάννα Κιόση

Βαλαωρίτου 4 (6ος όροφος) – 54626 – Θεσσαλονίκη

T +30 2316 008207  /  M+30 698 7000810

e-mail : [email protected] & [email protected]